Herb Bochni – Miasta Soli. Co przedstawia?

W polu barwy czerwonej, o kroju gotyckim, wpisane są trzy złote (żółte) narzędzia górnicze ustawione w słup: dwustronny młot pomiędzy kopaczką (motyką) górniczą i kilofkiem.

330px-Herb_Bochni.svg

Widoczny w tarczy herbowej wizerunek narzędzi górniczych bezpośrednio nawiązuje do wyglądu średniowiecznych grodzkich pieczęci – najstarsza zachowana pochodzi z 5 stycznia 1364 r. Przywieszona jest do pergaminowego dokumentu, w którym rajcy miejscy stwierdzają, iż sprzedali klasztorowi w Mogile jedną jatkę. Dokument do dziś przechowywany jest w opactwie Ojców Cystersów.

Zasady używania herbu Bochni

Herb może być używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach określonych przez Radę Miasta Bochnia oraz „w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy samorządowej”.

Prawo do nieodpłatnego używania herbu przysługuje organom Gminy Miasta Bochnia oraz miejskim jednostkom organizacyjnym do celów związanych z realizacją zadań statutowych (na budynkach, pieczątkach, publikacjach, sztandarach). Zgodę na nieodpłatne używanie herbu w celach niekomercyjnych, wydawaną przez burmistrza miasta, mogą także uzyskać instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Bochni.

Wizerunku herbu będzie można używać w celach komercyjnych (np. umieszczając je na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, czy w znakach towarowych), ale tylko po uzyskaniu zgody burmistrza – stosowna umowa określi zasady odpłatności za jej udzielenie.

Herb nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych prowadzonych przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.