Najstarsza kopalnia soli w Polsce – obiekt na liście UNESCO

Kopalnia Soli Bochnia to starsza siostra Wieliczki. Tylko poznanie obu kopalni pozwala na pełne wyobrażenie tego, jak wyglądało górnictwo solne w Polsce. Nieprzypadkowo siostry na liście światowego dziedzictwa UNESCO znalazły się we wspólnym wpisie.

Sól na terenie dzisiejszej Bochni pozyskiwano już prawie 3,5 tys. lat p.n.e. Początkowo była to sól warzona – czyli odparowywana z solanki, czerpanej z wód powierzchniowych, potem ze studni solankowych.

Sól miała duże znaczenie, bo m.in. pozwalała konserwować ryby i mięso, umożliwiając ich długie przechowywanie i daleki transport. Handel solą miał charakter międzynarodowy. Była tak cenna, że stała się środkiem płatniczym.

Możliwość pozyskiwania tego cennego surowca była bezpośrednim powodem osiedlania się tutaj ludzi, mimo że teren był raczej mało przyjazny – trudno dostępny, bagienny. Od „bagien” Bochnia wzięła zresztą swoją nazwę (starosłowiańskie „bochy”, „bochyny” – nieprzebyte bagna).

Znaczenie osady ogromnie wzrosło, gdy w 1248 r. pogłębiając jedną ze studni solankowych, natrafiono na sól kamienną. Już pięć lat później (1253) książę Bolesław Wstydliwy uczynił Bochnię miastem (4 lata wcześniej niż Kraków), a przynoszące profity wydobycie cennego kruszcu stało się oczkiem w głowie kolejnych władców.

Bo kopalnia w Bochni i w sąsiedniej Wieliczce, pod którą wkrótce także odkryto złoża soli kamiennej (została miastem w 1290 r.), generowała ogromne dochody do królewskiego skarbca (w czasie panowania króla Kazimierza Wielkiego była to 1/3 wszystkich dochodów!).

Kopalnia „Bochnia” wraz z młodszą siostrą „Wieliczką” już pod koniec XIII wieku zaczęły działać jako „Żupy Krakowskie” i funkcjonowały tak przez około 500 lat, a w okresie rozkwitu w XVI i XVII wieku były największym zakładem przemysłowym ówczesnej Rzeczpospolitej i jednym z największych w Europie.

Bochnia to starsza siostra Wieliczki. Tylko poznanie obu kopalni pozwala na pełne wyobrażenie tego, jak wyglądało górnictwo solne w Polsce.

Po I rozbiorze Polski doszło do podziału Żup na dwie oddzielne kopalnie. Jako osobne przedsiębiorstwa funkcjonują także dzisiaj, w żadnej z nich nie prowadzi się już eksploatacji złoża.

W Bochni sól kamienną wydobywano nieprzerwanie aż do 1990 roku (w Wieliczce do 1964 r.). Po zakończeniu wydobycia stopniowo likwidowano nieczynne wyrobiska zachowując te najstarsze, mające zabytkową wartość, by udostępnić je zwiedzającym. Pierwsi turyści zaglądali tu (wtedy jeszcze w niewielkiej liczbie) w połowie lat 90-tych. Dziś kopalnię odwiedza ponad 160 tys. osób rocznie.

Zachowana w Bochni surowość podziemnego świata oddająca realia wysiłku górników, którzy przez 740 lat wyrywali naturze cenny kruszec, sprawiła, że bocheńską kopalnię dopisano w 2013 r. do listy światowego dziedzictwa UNESCO.


Dlaczego warto zobaczyć bocheński skarb wpisany na listę UNESCO? Zobacz: